PRADŽIA

DĖL KONDICIONIERIAUS MONTAVIMO

Komercinių patalpų savininkė Daiva Ignotienė prašo leidimo pakabinti kondicionieriaus išorinį bloką ant namo sienos ( arkoje tarp ketvirtos ir penktos laiptinių).

985-OSIOS DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ DĖMESIUI

2022m. balandžio 05 d.( antradienį) 19 val. (registracija nuo 18.45 iki 19  val.) namo, adresu Lvivo g. 89, Vilnius,  požeminio garažo patalpose,  šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimui neįvykus dėl  kvorumo trūkumo, pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas vyks 2022m. balandžio 19 d.(antradienį) 19 val. toje pačioje patalpoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimo darbotvarkė

 1. Bendrijos veiklos ataskaita už 2021 m;
 2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita;
 3. Bendrijos 2022m pajamų- išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 4. Bendrijos pirmininko rinkimai;
 5. Bendrijos valdybos rinkimai;
 6. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai;
 7. Einamieji klausimai:
  – 7.1  Dėl namo pamato hidroizoliacijos;
  – 7.2. Dėl kondicionierių išorinių blokų tvirtinimo prie namo sienų ir stogo;
  – 7.3  Dėl namo fasado remonto
  – 7.4  Dėl   stomatologinės klinikos “ Odontalis“  iškabos ant namo sienos;
 1. Diskusijos ir kiti klausimai.

Išlaidų sąmatos projektas ČIA

Susirinkime svarstomų dokumentų projektai iškabinti skelbimų lentose, taip pat su dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos interneto svetainėje: www.lvovo89.eu

985-osios DNSB  valdyba

Bendrijos veiklos ataskaitomis už ankstesniuosius metus galite susipažinti https://lvovo89.eu/dokumentai/

Lvovo 89, Vilnius namo patalpų savininkai, norintys tapti bendrijos nariais, gali užpildyti prašymą esantį https://lvovo89.eu/apie-bendrija/naryste-bendrijoje/

 985 DNSB valdyba